Supervision

Supervision

Jeg tilbyder både individuel og gruppesupervision. Som supervisor kan jeg tilbyde dig/jer:

  • At skabe rammer for en faglig og refleksiv forholden sig til opgaver og samarbejde
  • En mulighed for at italesætte og håndtere tvivl, kompleksitet samt små og store dilemmaer
  • At sætte rammer for at du/I kan tale nye perspektiver og handlemuligheder frem
  • Mine faglige indspark i form af perspektiver og handlemuligheder
  • At hjælpe dig/jer med blive skærpet på og styrket i dine/jeres foretrukne faglige ståsteder i forhold til opgaveløsning og samarbejde

Jeg afholder altid forsamtaler/-møder inden opstart af supervisionsforløb med henblik på at afklare, om dine/jeres supervisionsønsker passer til, hvad jeg kan tilbyde.