Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, på vej mod specialistgodkendelse i psykoterapi og har bred erfaring med supervision, undervisning og terapeutiske forløb. I alle disse sammenhænge ser jeg det som min opgave at hjælpe dem, jeg er sammen med, til at blive styrket i deres fornemmelse af at være kompetente og få talt sig frem til nye perspektiver og handlemuligheder. Jeg formidler og står for en etik, hvor en samarbejdende stemning, et fokus på klienters egne værdier og en tilgang til klienter som livsduelige og kompetente er i centrum.

Fagligt trækker jeg især på narrative, systemiske og mentaliseringsbaserede tilgange til samarbejdet med mennesker. Jeg er dog i det hele taget optaget af løbende at lade mig inspirere af forskellige retningers idéer og metoder, så jeg kan blive ved med at kunne tilpasse mig til mål og behov hos klienter, supervisander og dem jeg underviser og dermed forsøge at sikre det bedst mulige udbytte af vores samarbejde. Jeg gør derfor også brug af metoder og idéer fra de forskellige kognitive og de eksistentielle tilgange til terapi.

Derudover er det vigtigt for mig hele tiden at opgradere min viden i forhold til forskellige områder gennem faglitteratur, kurser og supervision. Der bliver fx forsket og udviklet relevant og brugbar viden i forhold til både stress, angst og depression i disse år. Samarbejdet med unge er desuden også et vidensområde i vækst. At følge med og opgradere min viden klæder mig på til at kunne være til mest muligt hjælp og inspiration for dem jeg samarbejder med, og det hjælper mig desuden til at blive ved med at udvikle min praksis.

Privat er jeg gift og mor til tre skønne børn.

CV
 • Har en uddannelse som Cand.Psych., er autoriseret og på vej mod at blive specialist i psykoterapi.
 • Er selvstændig psykolog og tilbyder terapeutiske samtaler, supervision samt undervisning.
 • Jeg samarbejder bl.a. med Plot Konsultation, Clavis Erhvervspsykologi og Inpraxis.
 • Har en ansættelse som klinikpsykolog hos Falck Healthcare.
 • Har i en årrække været ansat som konsulent hos DISPUK. Jeg har her forestået terapeutiske forløb samt været med til at udvikle terapeutiske metoder. Jeg har desuden undervist og superviseret andre terapeuter, behandlere og pædagoger i samtalepraksis samt pædagogisk- og behandlingsarbejde.
 • Har tidligere været ansat som psykolog i PPR, Billund. Her har jeg varetaget rådgivning, behandlings- og undersøgelsesarbejde i relation til børn og unge med en bred vifte af problemstillinger.
 • Har arbejdet i det pædagogiske felt på behandlingshjemmet Åhaven.
 • Publikationer:
  • “Mind the gap – en kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge” (in press). Pædagogisk psykologisk tidsskrift. Artiklen er skrevet i samarbejdet med psykolog Thilde Westmark.
  • ”Ledelse i det postmoderne – hvordan gør man det?”. Erhvervspsykologi vol. 6., nr. 3. September 2008. Artiklen er skrevet i samarbejde med erhvervspsykolog Lotte Lüscher, Clavis Erhvervspsykologi.