Psykologforløb: Hvem eller hvad skal jeg vælge?

Når man har besluttet at starte i et psykologforløb, kan forskellige overvejelser melde sig. En af disse kan være, hvilken terapeutisk metode man vil vælge: Skal jeg vælge kognitiv, psykodynamisk, systemisk eller narrativ terapi? Eller skal jeg gå efter en af dem med forkortelserne fx MCT, ACT, CBT eller DAT? Hvad er forskellene mellem dem? Og hvilken metode er bedst til mig og det, som jeg kæmper med? At blive klog på og vælge mellem alle de forskellige terapeutiske metoder på markedet kan opleves som at skulle finde vej i en jungle.

De fleste er derudover også optagede af, hvilken psykolog man skal vælge, og hvis man skeler til den forskning, der er lavet omkring terapi og effekten af terapi, er dette et mere væsentligt valg. Undersøgelser har gang på gang vist, at når man sammenligner forskellige terapeutiske metoder, finder man ingen forskel i deres effekt. Der er ikke noget, der virker for alle. At finde den rigtige vej og metode i terapi kræver, at psykologer løbende og i samarbejde med dem, der konsulterer psykologen, foretager metodiske valg baseret på den specifikke problemstilling og person. Samtidig viser undersøgelser, at en god relation til psykologen er afgørende for udbyttet af terapien, og derfor er det faktisk vigtigt, hvem man vælger som psykolog.

Men hvordan finder man ud af hvem, der er den rigtige psykolog? Min erfaring er, at man kan få en god fornemmelse af dette ved at læse på hjemmesider: Tiltaler det mig, hvad psykologen skriver om sig selv, om sin tilgang til terapi og om sit samarbejde med dem, der konsulterer psykologen? Passer det med, hvad jeg (tror, at jeg) synes er vigtigt i et samtaleforløb? Passer psykologens faglighed med, hvad jeg mener, at jeg har brug for af hjælp?

Derudover vil man allerede efter den første session have en god fornemmelse af relationen til psykologen: Har vi kemi? Har jeg tiltro og tillid til, at psykologen er fagligt rustet til at hjælpe mig? Hvis man får en god fornemmelse af dette, har man et godt udgangspunkt for et frugtbart forløb. Hvis ikke, skal man handle på det og fx tale med psykologen om det og/eller overveje at skifte. Derfor er det rigtigt vigtigt, at man på et tidspunkt i begyndelsen af et psykologforløb stopper op og gør sig overvejelser over, om man har fornemmelse af en god relation til sin psykolog.